1. Přečtěte si návody!

Většina závad, které nám zákaznici nahlásí, vychází zejména z nepozorného prostudování návodů, které jsou přiloženy k produktům nebo je možné je stáhnout. Návody také obsahují kapitolu věnující se nejčastějším chybám a jejich řešení. Doporučuje nepřeceňovat svoje schopnosti a i když si myslíte, že je vše snadné, je na místě návody prostudovat a dodržovat doporučené postupy.

2. Zapojte selský rozum a vylučovací metodu

Pokud se setkáte se závadou, je dobré použití selského rozumu a vylučovací metody. Běžnou výměnou stejné komponenty se snadným způsobem a vylučovací metodou dostanete do fáze, kdy v ruce zbude jen pravděpodobně vadná, nebo špatně konfigurovaná součást vašeho kamerového systému. Například nejde mi jedna kamera, prohodím ji za druhou. Tím ověřím, zda mám v pořádku vedení a napájení. Nefunguje mi rekordér, zkusím jiný napájecí zdroj s odpovídajícími parametry a tím ověřím, zda není vadný jen napájecí zdroj...atp.

3. Projděte celé zapojení ještě jednou

Jsme jen lidé a každý uděláme chybu, a proto je důležité projít celé zapojení, vedení a komponenty znovu. Může se stát, že se náhodou zmýlíte a drobný chyba pak může ovlivňovat chod celého systému. Doporučujeme tedy pečlivě projít a případně proměřit všechny konektory, vedení a komponenty kamerového systému.

4. Možná únava materiálu

Kamerový systém je soubor zařízení, která jsou nepřetržitě v chodu po řadu několika let. A jak to tak na světě bývá, nic a nikdo tu není na věky, proto je občas nutné některou z komponent vyměnit. Například napájecí zdroje mohou být při nevhodném výběru a dlouhodobém přetížené jejich výkon klesá. Může se tedy zdát, že například rekordér napájen je, ale nefunguje, což je právě způsobeno tím, že jej zdroj již není schopen napájet na 100%.

5. Pravidelná údržba

Jak již bylo uvedeno výše, kamerový systém je soubor zařízení, která jsou v chodu nepřetržitě několik let. Je tedy velice důležité provádění pravidelné údržby a kontroly, aby jste předcházeli případným závadám. Doporučujeme minimálně jednou za rok projít a zkontrolovat všechny komponenty.