Připojení pomocí P2P (bez nutnosti veřejné IP adresy)

Díky unikátní vlastnosti připojení zařízení pomocí P2P již nemusíte zřizovat a platit veřejnou (statickou) IP adresu. Připojení kamerového systému k internetu nebylo nikdy jednodušší.

Co budu potřebovat?

 • Router připojený k internetu (pevné i mobilní) - dodává poskytovatel internetového připojení.
 • Patch kabel pro propojení rekordéru/IP kamery a routeru.
 • Výrobní číslo (SN) - najdete v menu zařízení v sekci nastavení sítě P2P, na krabici, nebo pod QR kódem v průvodci. Každé zařízení má svůj unikátní kód.
 • Ověřovací kód (captcha) - naleznete na štítku zařízení a krabici a slouží jako fyzická bezpečnostní pojistka, která umožňuje přidat zařízení do aplikace.
 • Přihlašovací údaje do zařízení - výchozí hodnoty naleznete v manuálech.

Jak na to?

1) Připojte patch kabel (není součásti balení zařízení) k routeru.

2) Druhý konec patch kabelu připojte do odpovídajícího portu v zařízení.

3) Po připojení monitoru k rekordéru přejděte v menu do nastavení sítě a zaškrtněte volbu "Povolit DHCP". (Nastavení lze také udělat vzdáleně přes PC po LAN za pomoci aplikace Search Tool - vhodný postup pro IP kamery). Pro načtení nové adresy z DHCP serveru vašeho routeru může být nutné zařízení restartovat. Tímto krokem by mělo být zařízení připojené k internetu. Pokud nemáte na routeru povolený DHCP server pro přidělování IP adres, zadejte IP adresu z rozsahu vaší sítě ručně.

4) Status připojení k P2P službě zjistíte v menu zařízení v nastavení sítě v záložce P2P.

 • Offline - služba není dostupná - zkontrolujte nastavení sítě a připojení k internetu, případně službu níž povolte.
  Online - služba je dostupná - můžete se připojovat vzdáleně pomocí výrobního čísla vašeho zařízení viz. příklad na obrázku (9752481564569)

5) Dále pokračujte dle návodu k jednotlivým aplikacím:

Připojení pomocí veřejné IP adresy (bez třetí strany)

Nastavení kamerového systému a sítě je u každého individuální záležitostí. Proměnou je vždy různá hierarchie sítě a různí poskytovatelé internetového připojení. Níže uvedeme tedy pouze obecný návod.

 • Je nutné zjistit zda máte od poskytovatele internetu přidělenu veřejnou IP adresu. Pokud ne, je potřeba si jí nechat přidělit (veřejná IP adresa slouží jako např. poštovní adresa, vždy musí zůstat stejná pro správné směřování připojení).
 • V rámci lokální sítě, do které budete záznamové zařízení připojovat je nutné zjistit jakou IP adresu přiděluje např. router počítačům v sítí (zjistíte na nejbližším PC podléhajícím do stejné sítě LAN po kliknutí na síťová připojení a na položku stav).
 • Zjistíte, že PC má přidělenu IP adresu např: 10.0.0.120, masku podsítě 255.255.255.0 a výchozí bránu 10.0.0.138.
 • Připojíte záznamové zařízení síťovým kabelem do volného portu v routeru.
 • Nastavíte tedy v menu záznamového zařízení adresu např. 10.0.0.150, masku podsítě 255.255.255.0 a výchozí bránu 10.0.0.138 a port např. 8888 a nastavení uložíte.
 • Pokud jste postupovali a zapojovali správně, mělo by být záznamové zařízení viditelné již v rámci lokální sítě. To ověříte zadáním IP adresy do adresního řádku webového prohlížeče Internet Explorer, např. http://10.0.0.150:8888.
 • Obecně by se mělo objevit okno žádající o vyplnění přihlašovacího jména a hesla (základní heslo a jméno naleznete v návodu k DVR, ten je možné stáhnout v detailu vašeho DVR na našich stránkách v PDF).
 • Po přihlášení si vždy poprvé instaluje automaticky internet Explorer "zásuvný modul", který umožní zobrazení obrazu z kamer.
 • Pokud je tedy záznamové zařízení viditelné v rámci lokální sítě je potřeba ještě nastavit router tak, aby bylo viditelné z internetu.
 • To provedeme vstupem do administračního rozhraní routeru a vyhledáním v ovládacím menu položky s nejčastějším názvem "port forwarding", nebo "NAT table" (viz. návod k vašemu typu routeru od výrobce, nebo poskytovatele internetu).
 • V této konfiguraci nastavíme nový záznam tak, aby propouštěl z veřejné IP adresy na lokální IP 10.0.0.150 a port 8888, případně ještě mediaport 9000.
 • Po zadání těchto hodnot a uložení nastavení byste se měli připojit na DVR i odkudkoli na světě po zadání veřejné IP např. http://88.53.546.54:8888

Pokud z jakéhokoliv důvodu nejste schopni konfiguraci zvládnout, nabízíme možnost placené podpory přes vzdálenou plochu.