V dnešní době častěji dochází na školách k násilí a krádežím majetku. Kamerový systém můžete použít k zajištění jak veřejných tak i soukromých institucí. Monitorováním zajistíte bezpečnost a ochranu studentů i učitelů.


Kamerový systém je nedílnou součásti pro bezpečí našich i Vašich dětí a proto je nezbytně nutné věnovat odpovídající úsilí k jejich ochraně. Bezpečnost dětí je nejvyšší prioritou. Škola je místem, kde se děti a jejich učitelé cítí bezpečně, prožívájí radosti a strasti všedního života a je velice nepříjemné, když pocit bezpečí ztratí například návštěvou zlodějů či již známou šikanou. Školy by měli pečovat o bezpečnost dětí a vybavit se vhodným kamerovým systémem, který účinně zamezí vstupu neoprávněným osobám do budovy škol. Osvědčují se také jako skvělý preventivní a přímý prostředek boje proti kriminalitě a často již jejich pouhá přítomnost odradí potenciální útok.


Bez ohledu na velikost objektu, vám dokážeme navrhnout řešení, které bude vhodné pro Vaší školu, školku či univerzitu. Vysoké školy například disponují specializovanými učebnami obsahující drahou techniku. Monitorovacím systémem tak zajistíte bezpečnost osob i majetku jak před samotnou školou, tak i uvnitř. Monitorování na školách by mělo zahrnovat dohled na chodbách, na schodišti, v šatnách a na těch místech, kde by se studenti neměli pohybovat..