Pokud použijete pro zálohování záznamu webový prohlížeč Internet Explorer (IE), je nutné udělat změnu konfigurace zabezpečení. Webový prohlížeč totiž nemá ve výchozím nastavení zabezpečení možnost zapisovat na lokální úložiště. Jak jednoduše a správně nastavit zabezpeční naleznete v následujícím návodu:


Ve webovém prohlížeči IE klikněte na ikonu ozubeného kola a přejděte do nastavení.


Nastavení prohlížeče


Přejděte do nastavení zabezpečení a deaktivujte chráněný režim (odškrtnout) a nastavení použijte.


Nastavení prohlížeče


Restartujte prohlížeč IE. Dále bude již prohlížeči umožněno zapisování na pevný disk počítače a zálohy budou uloženy dle nastavené cesty.


Nastavení prohlížeče