Pro přenos obrazu z vašeho kamerového systému do počítače, nebo mobilu využíváte internetového přepojení. Pokud dojde k výpadku postupujte dle následujícího postupu:  1. Zkontrolujte internetové připojení na místě, kde je kamerový systém namontován.

  2. Zkontrolujte internetové připojení ve svém zařízení (PC a mobilu).

  3. Zkuste se na monitoru připojenému ke kamerovému systému přesvědčit, zda je systém v chodu a nedošlo například k výpadku napájení rekordéru/kamer.

  4. Připojte se na kamerový systém v lokální síti pomocí IP adresy a webového prohlížeče (pomocí stejné sítě jako je instalován kamerový systém) a ujistěte se, zda komunikace funguje.

  5. Připojujete-li se do kamerového sytému výhradně pomocí P2P (unikátního kódu zařízení), může dojít k aktualizacím na P2P serveru a ten může zapříčinit dočasné výpadky. Zkuste připojení za několik hodin.