Záznamové zařízení  třeba uchovat v čisté a suché místnosti, kde teploty nepřekročí stanovenou mez dle manuálu k zařízení. Rekordér může být umístěn jak horizontálně, tak vertikálně, ale nesmí dojít k ucpání otvorů, které přivádí studený vzduch pro chlazení pevného disku a elektroniky. Vhodným místem může být skříňka, kde může cirkulovat vzduch nebo zařízení umístěte volně do prostoru. Při volbě místa berte na vědomí, že zařízení je třeba ovládat myší nebo dálkovým ovládačem při současném sledování přepojeného monitoru, nebo televizoru. Proto nedoporučujeme hlavní monitor umístit například do jiné místnosti než je DVR, jelikož budete jen velice těžko ovládat funkce bez vizuální kontroly.


PoERec_clanek.jpg


V balení u záznamového zařízení je napájecí zdroj. Zdroj zapojte do zásuvky a konektor zasuňte do DVR. Záznamové zařízení by mělo začít bootovat (některá DVR potřebují na zadní straně přepnout centrální vypínač nebo na čelní straně zmáčknout tlačítko Power). Pokud do zařízení vkládáte pevný disk, tak vždy jedině, když je zařízení vypnuto a vytaženo ze zásuvky!
Do zařízení připojíme BNC konektory, které přivádí videosignál od kamer. Zařízení je vybaveno více vstupy. Každý vstup má své číslo. Toto číslo posléze prezentuje pozici, na které se bude kamera nacházet na obraze při zapnutí quad módu (obrazovka je rozdělena do čtverců, z nichž každý zobrazuje jednu bezpečnostní kameru). Na obrazovce by se měly postupně ukazovat jednotlivé obrazy.


85096135_connectors.jpg