Vždy je dobré dopředu rozmyslet kolik kamer bude potřeba k odpovídajícímu monitorování požadovaných prostor a kam můžete natáhnout kabeláž. Také je dobré namalovat hrubý plánek prezentující vaší představu vycházející ze skutečného stavu. Kamerový systém si pak můžete vybrat podle počtu kamer a dalších požadovaných parametrů. 


nacrtek.jpg


Když už máte představu o umístění kamery, tak doporučujeme plánované umístění vždy vyzkoušet tzv. nanečisto. Zapojte záznamové zařízení a připojte monitor a kameru na delší kabel. Sežeňte někoho, kdo v plánovaném místě kameru podrží, případně ji bude schopen nastavit a nasměrovat tak, aby záběr vyhovoval. Pokud jste v tomto kroku na žebříku, dávejte na sebe pozor ;-)


Montáž bezpečnostní kamery je vcelku jednoduchá záležitost. Kamera je většinou opatřena držákem s připravenými otvory a v balení jsou i hmoždinky a vruty pro montáž na zeď/strop. Kameru přiložíme na místo a obkreslíme na stěnu otvory v držáku. Vhodným vrtákem vyvrtáme otvor dle průměru hmoždinky a vložíme ji do otvoru zároveň se stěnou. Přiložíme kameru a přiloženými vruty přitáhneme ke stěně. Některé kamery mají vedený kabel středem držáku.


Držák bezpečnostní kamery s připravenými otvory pro montáž a pěnovou vrstvou pro těsné přilehnutí ke podkladu.


Buď tento kabel založíme do vyfrézovaného obloučku v okraji držáku a přitáhneme nebo kabely protáhneme skrz stěnu do místa, kde může dojit ke spojení konektorů. Pokud je zeď více široká než délka vodičů, které vychází z držáku, doporučujeme vedle kamery přimontovat instalační krabičku odpovídajících rozměrů a realizovat spojení konektorů od kamery a od přívodního vodiče v této krabičce. Pro některé modely kamer jsou k dispozici kabelové boxy, díky nimž je spojení kabelů naprosto profesionální a designově čisté.


Kabelový box


Pokud provádíte instalaci venku a je zde riziko, že by se do krabičky dostala voda, doporučujeme kabely vždy zavádět ze spodní strany a otvory v ochranné krabici utěsnit silikonem. Vlhkost nebo voda by mohly zapříčinit oxidaci spoje a ztrátu obrazu nebo zkrat, který by mohl poškodit napájecí zdroj nebo kameru.


Pro instalaci do zateplených budov nabízíme perfektní řešení v podobě montážní desky do zateplení.