U každé ho produktu v parametrech uvádíme kolik mA potřebuje ke svému chodu. Hodnoty jsou uvedeny jako maximální proud. Je tedy dobré vycházet z příkladu níže:

Vstupní hodnoty:

  • bezpečnostní kamera - 500mA
  • 100m napájecího vodiče

Návrh kamerového systému:

  • 4 bezpečnostní kamery = 4x500mA = 2000mA
  • ztráty na vedení počítáme s rezervou cca 1000mA při 100m a průřezu 0,1mm2
  • zdroj dimenzujeme s rezervou 30%
  • tedy 2000+1000=3000mA + 30% rezerva  = ideálně zdroj 4000mA a více