Jan instalovat záznamová zařízení

Umístění a zapojení XVR záznamového zařízení
Záznamové zařízení  třeba uchovat v čisté a suché místnosti, kde teploty nepřekročí stanovenou mez dle manuálu k zařízení. Rekordér může být umístěn jak hor...
Po, 24 Únor, 2020 at 4:01 PM